Contacte
Address: Chisinau, str. Doina 191

Certificate

Flexter, Izomet

Certificarea de conformitate a calităţii constituie o condiţie obligatorie pentru furnizarea şi utilizarea produselor pentru construcţii!

Certificarea de conformitate a calităţii produselor folosite în construcţii constituie o componentă a sistemului calităţii în acest domeniu, prin care se demonstrează că produsele respective prezintă caracteristici de calitate controlate, conforme cu documentele de referinţă, şi care permite aprecierea aptitudinii la utilizare şi garantează, cu o probabilitate acceptabilă, că prin folosirea acestor produse se pot realiza cerinţele prescrise pentru construcţiile respective.

Certificarea de conformitate a calităţii produselor folosite în construcţii se aplică prin două sisteme principale de certificare:

a) certificarea de conformitate a calităţii produselor de către un organism de certificare acreditat; ( CERTMATCON OC – organism de certificare de terţă parte ce-şi desfăşoară activitatea în domeniul evaluării conformităţii şi anume certificarea materialelor de construcţii și mobilierului. CERTMATCON LÎ – laborator de încercări de terță parte ce-şi d esfăşoară activitatea în domeniul evaluării conformităţii și anume realizează încercări de laborator pentru determinarea conținutului de radionuclizi în materiale de construcții.)

b) declaraţia de conformitate a calităţii produselor, dată de furnizor fie pe baza controlului/încercărilor efectuate de un organism de certificare sau de un laborator de încercări, acreditate, fie pe proprie răspundere.